द्वितीय विश्वयुद्ध

द्वितीय विश्वयुद्ध 1. व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। दूसरा कौन था? (अ) डॉ. राजेन्द्र प्रसाद (ब) पंडित जवाहरलाल नेहरू (स) सी. राजगोपालाचारी (द) सरदार वल्लभभाई पटेल 2. महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आन्दोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही कौन चुना गया था ? (अ) जवाहर लाल नेहरू (ब) सरदार पटेल […]

द्वितीय विश्वयुद्ध Read More »